Vụ nổ ở Beirut: Thu dọn lượng vật liệu tương đương với tháp Eiffel