Vụ sạt lở ở Rào Trăng 3: Hoàn thành việc ngăn đập, tạo dòng chảy mới