Vụ tiêu hủy đàn chó của người về quê: Chưa thấu tình đạt lý