00:00

Vụ trộm quốc khố lớn nhất lịch sử Thanh triều: Có 1.218 vạn lượng bạc, hơn 900 vạn lượng 'bốc hơi', chân tướng phía sau khiến cháu trai Càn Long 'tức muốn chết'

TIN LIÊN QUAN