Vụ trưởng 41 tuổi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư