Vừa trở thành 'vùng xanh', Bến Tre đã phát hiện nhiều F0 liên quan đến đám tang