Vừa trở thành 'vùng xanh', Bến Tre xuất hiện ổ dịch mới