Vượt lũ vận chuyển người, lương thực lên thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 20/10, Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu nạn, cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3.

Thứ tư, 21/10/2020 16:21

Thời sự