WHO: COVID-19 ảnh hưởng tới công tác phòng chống bệnh sốt rét