WHO lập trung tâm thu thập thông tin đại dịch toàn cầu

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế Đức, một trung tâm toàn cầu mới có chức năng thu thập dữ liệu về đại dịch COVID-19 và các đại dịch tiềm ẩn sẽ được thành lập tại thủ đô Berlin của Đức. Đây là sáng kiến được triển khai để có thêm dữ liệu cho quá trình phân tích virus SARS-CoV-2.

Thứ năm, 06/05/2021 22:05

Thời sự