Website nhận ủng hộ trực tuyến Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Chung tay hướng đến mục tiêu tiêm vắc xin cho toàn dân, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, kiều bào có thể thuận tiện ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 thông qua website chính thức www.quyvacxincovid19.gov.vn.

Thứ tư, 23/06/2021 21:09

Thời sự