Xã ở TP Huế thu 200.000 mỗi hộ để mua kit test nhanh Covid-19