Xác định nghi can mang 20 quả pháo giấu trong thùng loa