Xác định thời điểm Đoàn Văn Hậu tái xuất sân cỏ Việt Nam