Xăng RON95-III giảm 182 đồng/lít về mức 14.940 đồng/lít

Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua đã có sự điều chỉnh tăng giảm đan xen và có xu hướng khác nhau giữa xăng và dầu, giá các loại xăng có xu hướng chung giảm nhưng giá các loại dầu có xu hướng chung là tăng.

Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định từ 15h ngày 27/10, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng, dầu cụ thể: Không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 RON92 và dầu mazut, trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 298 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước).

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, tăng chi Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg); dầu diesel không chi.

Xăng E5RON92: không cao hơn 14.109 đồng/lít (giảm 159 đồng/lít so với giá hiện hành)

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 14.109 đồng/lít (giảm 159 đồng/lít so với giá hiện hành); Xăng RON95-III: không cao hơn 14.940 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.218 đồng/lít (tăng 90 đồng/lít so với giá hiện hành);Dầu hỏa: không cao hơn 9.717 đồng/lít (tăng 123 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.261 đồng/kg (tăng 340 đồng/kg so với giá hiện hành).

Theo Lưu Hiệp/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/doi-song/Xang-RON95-III-giam-182-dong-lit-ve-muc-14-940-dong-lit-617316/

Tags: Xăng RON95 III  |  giá xăng  |  hiện hành  |  Quỹ BOG  |  trích lập  |  xu hướng  |  Quỹ Bình  |  Thực hiện  |  Xăng E5RON92  |  ; Dầu