Xây dựng ý thức chăm lo cảnh quan môi trường cho học viên

Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doan trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" đang mang đến một diện mạo mới cho các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là ở khối Nhà trường Quân đội. Qua đây, cũng xây dựng ý thức, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc chăm lo cảnh quan, bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sỹ và đội ngũ học viên - những người sẽ trở thành nòng cốt trong xây dựng nền nếp chính quy, sạch đẹp tại đơn vị sau này.

Thứ ba, 04/05/2021 13:22

Thời sự