Xem xét, triển khai đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên toàn quốc

Dịch vụ đổi giấy phép lái xe trực tuyến đang được triển khai thí điểm tại 12 tỉnh, thành và sẽ được xem xét, triển khai nhân rộng trên toàn quốc vào năm 2022.

Dịch vụ đổi giấy phép lái xe trực tuyến đang được triển khai thí điểm tại 12 tỉnh, thành phố và sẽ được xem xét, triển khai nhân rộng trên toàn quốc vào năm 2022.

Người dân cả nước nếu có nhu cầu vẫn có thể sử dụng dịch vụ và nhận được kết quả qua dịch vụ chuyển phát tại địa chỉ đã đăng ký./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/xem-xet-trien-khai-doi-giay-phep-lai-xe-truc-tuyen-tren-toan-quoc/749263.vnp

Tags: đổi giấy phép lái xe trực tuyến  |  giấy phép lái xe  |  Bộ Giao thông Vân tải  |  thủ tục hành chính