Xét nghiệm kháng thể không thể hiện chính xác mức độ miễn dịch