Xét xử con nuôi Nguyễn Xuân Đường về tội 'Cố ý gây thương tích'