Xét xử vụ Đường 'Nhuệ' và con nuôi: Đề nghị làm rõ vai trò của vợ Đường 'Nhuệ'