Xét xử vụ cháu bé Trường Gateway tử vong: Bà Nguyễn Bích Quy khai gì?