Xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: Ông Phiến khai không biết đón bao nhiêu cháu, việc đưa đón là của bà Quy