Xử lý 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép