Xuân Trường bay về Hà Nội ngay trong đêm, sẵn sàng cho lễ ăn hỏi