Xuân Trường cất công thuê hẳn vệ sĩ bảo vệ đám hỏi, nhưng cuối cùng những bức ảnh nét căng lại được 'team người thân' tiết lộ