Y bác sĩ BV Bạch Mai hỗ trợ TP. HCM và những 'ngày tháng không thể nào quên'