Y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch Covid-19