Cập nhật tình hình Covid-19

Yên Bái: Các địa phương áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng Covid-19

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho phù hợp đảm bảo hiệu quả đúng quy định.

Đây là một trong những nội dung của Công văn số 1413 được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái mới ban hành.

Theo nội dung công văn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, trong đó:

Áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa điểm hiện đang áp dụng thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại những địa điểm hiện đang tạm thời phong tỏa (gỡ bỏ phong tỏa).

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt lưu ý trong việc triển khai thực hiện công tác rà soát, quản lý, nắm bắt thông tin và giảm sát chặt chẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân đi về từ các địa phương khác ngoài tỉnh, người từ các địa phương khác đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình (nhất là đối với người đi về/đến các tỉnh đang có tình hình dịch bệnh phức tạp như: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang ...) để kịp thời có các phương án xử lý phù hợp.

Được biết, theo báo cáo nhanh từ 18h ngày 16/5 đến 6h ngày 17/5 tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca mắc Covid 19 trong cộng đồng.

Trong 12 giờ qua, Yên Bái không phát hiện mới F1, lũy kế số F1 từ ngày 29/4 đến nay là 246, trong đó: 244 F1 âm tính 2 lần, 187 F1 âm tính lần 3, 2 F1 của BN3688 âm tính lần 1.

Với các trường hợp F2, trong 12 giờ qua, tỉnh Yên Bái không phát hiện trường hợp F2 mới. Lũy kế số F2 từ ngày 29/4 đến nay là 1.991. Trong đó, 1.768 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 106 âm tính lần 2.

Đặc biệt, 16 trường hơp tại huyện Yên Bình tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân dương tính ghi nhận ngày hôm qua đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Yên Bái cũng không phát sinh người mới đi về theo thông báo khẩn, người mới đi từ vùng phong tỏa về. Việc thống kê và lấy mẫu người đi từ cách tỉnh/thành phố có dịch về tại 9 chốt kiểm dịch, đã có 2.637/3.480 có kết quả âm tính. Lũy kể lấy mẫu tại địa phương: 48/442 có kết quả âm tính.

Đến nay, sau 14 ngày có thực hiện phong tỏa, khu dân cư đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường không phát sinh ca bệnh do SARS-CoV-2. Do vậy, vào lúc 0h ngày 17/5/2021, Trấn Yên đã chính thức kết thúc phong tỏa khu dân cư đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường.

Theo P.Vân (tổng hợp)/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/yen-bai-cac-dia-phuong-ap-dung-linh-hoat-cac-bien-phap-phong-covid-19-5640761.html

Tags: Yên Bá  |  i áp dụng linh hoạt  |  biện pháp phòng Covid-19