Yên Bái cử đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch