Yêu cầu Công ty Thâm Việt (Trung Quốc) phá bỏ mô hình giống 'đường lưỡi bò' trong khuôn viên nhà điều hành