iPhone 12 Pro Max cháy hàng tại Mỹ ngay ngày đầu nhận đặt trước