iPhone 12 mini dính lỗi màn hình khóa, cộng đồng quốc tế hoang mang trên nhiều diễn đàn Apple, MacRumors, Reddit