iPhone 13 có 'tai thỏ' gọn hơn vẫn không thể hiển thị phần trăm pin