Cách mạng AI giúp gì những bệnh nhân giữa đại dịch Covid-19?

Một cuộc cách mạng AI trong lĩnh vực y tế đang được đẩy mạnh giữa đại dịch Covid-19.

Thứ ba, 01/12/2020 09:07

Kinh doanh